info@ekermakina.com.tr

0 364 234 94 03

TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

Toz Toplama Sistemleri

Toz toplama sistemleri, özellikle endüstride kullanırlar. Makinelerin çalışması ve insan hareketleri ile ortamda ciddi miktarda toz oluşur. Sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılması için toz toplama sistemleri elzemdir.

Toz toplama sistemleri ne için kullanılır?

            Çalışma gerçekleştirilen yerde toz, duman, metal buharı, buğu ve gaz şeklinde çeşitli hava kirleticileri oluşur. Bu kirleticiler oluştukları yerde havaya fazla yayılmadan ortadan kaldırılmalıdır. Bu kirleticilerin havadan tamamen emilmesi mümkün olmasa da insan sağlığını zararlı etki göstermeyecek seviyelere çekilebilirler. Bunun için toz toplama sistemleri kullanılır.

            Toz toplama sistemi ile çalışılan yerin hava kalitesi yükseltilir. Ortamda oluşan zararlı hava kirleticileri emilerek atılır. Ortamda çalışan kişilerin soluduğu hava temizlenir. Çalışılan ortamda oluşan kirleticiler toz toplama sistemleri emiş gücü sayesinde sisteme çekilerek toz tutucu filtrelere aktarılır. Bu filtreler zararlı hava kirleticileri tutarak havanın temizlenmesini sağlar. Özellikle talaşlı üretimin yapıldığı alanlarda, otomotiv sektöründe, ahşap ürünleri üretilen imalathanelerde, kimyasal üretim yapan sektörlerde ve metal işleri yapılan yerlerde toz toplayıcı sistemler olmaz olmazdır.

            Toz toplama sistemleri çeşitli güç ve filtre seçenekleri ile sunulur. Toz toplayıcı sistemler seçerken çalışılan ortamda oluşan hava kirleticileri dikkate alınmalıdır. Kimyasal gazlar salınan bir ortamla, talaş tozu olan bir ortamda kullanılacak toz toplama filtreleri farklı özelliklerde olmalıdır.

            Bu sistemler ortamda bulunan parçacık halindeki hava kirleticileri filtrelerine çeker. Bu hava kirleticiler filtrelere takılarak kalır. Çekilen sağlıklı hava egzoz sistemleri ile ortama geri salınır. Böylece çalışılan ortamın hava kalitesi arttırılmış olur. Toz toplama sistemleri toplanan havayı ortama geri salarken aşırı sıcak havayı ve nemli havayı da engeller. Bu şekilde de ortamdaki sağlıklı hava miktarını arttırır.

            Toz toplama sistemlerinde çeşitli filtre türleri kullanılabilir. Çalışılan ortamda bulunan hava kirleticilere göre filtre çeşidi değişiklik göstermelidir. Torbalı filtreler olduğu gibi elektro statik filtreler de vardır. Torbalı toz tutma filtreleri bazı açılardan elektro statik filtrelere göre üstündür. Ortamdan çekilen toz zerrecikleri keçeden yapılmış olan toz filtreye yapışır. Daha sonra basınçlı hava ile torba kendini silkerek tozların alt bölgedeki bölmelerde toplanması sağlanır. Klasik toz bulunan yerlerde bu gibi toz toplayıcı sistemler daha etkilidir. Ancak kullanılan ortamdaki sıcaklık ve ortamdaki gaz türleri gibi nedenlerle verimleri düşer. Bu gibi durumlarda diğer tip toz toplama filtreleri kullanılmalıdır.

            Toz toplama sistemleri seçiminde öncelikle kullanılacak alanda oluşan hava kirleticilerin türlerin göz önüne alınmalıdır. Bazı filtreler bazı durumlarda diğerlerine göre daha etkilidir. Ortamdaki nem oranı ve filtrelenecek gazın sıcaklığı da bu sistemlerde kullanılacak filtre türünü etkiler.

            Toz toplama sistemleri yoğun hava kirleticileri olan ortamlarda kullanılması gerekli olan aletlerdir. Bu sistemler ile kötü havayı atıp ortama sağlıklı hava kazandırabilirsiniz.

Çalışma Prensibi

            Çalışma ortamından emiş fanları tarafından emilen kirli hava sıcak ise soğutma bacalarına oradan ise kaba tozların alınması için siklona, siklondan da torbalı toz filtresine giden tozlar toz filtresinden temiz hava çıkışı sağlanır.

            Siklon girişinden yüksek hız ile teğet olarak siklona giren tozlu gaza, siklon konstrüksiyonu vasıtasıyla helisel bir akış formu verilerek , yoğunluğu taşıyıcı ortamdan daha yüksek olan parçacıkların merkezkaç kuvvet ile siklon cidarlarınına yönlendirmesi sağlanır.

            Siklon içindeki ani hız değişimi nedeni ile ataletini kaybeden partiküller siklon cidarından süzülerek alt konik toplama bunkerine akarlar. Bu mekanizma sonucu içerdiği tozlardan arındırılmış olan gaz, siklon merkezindeki çıkış borusu vasıtasıyla siklon üst kısmından dışarıya verilir. İçerisindeki uçucu kül ve kurum bulunan duman gazların içerisindeki partiküllerin tutulması ve ayrılması amacıyla ve duman gazı yıkama ve filtreleme sistemlerinde kullanılır.

Klasik siklonlar, her kapasite ve her türlü gaz için özel olarak tasarım ve imal edilir.